Get Adobe Flash player

EU fondovi

Proširenje proizvodnje sa 48.000 na 144.000 nesilica planirano je uz sufinanciranje iz EU fondova za ruralni razvoj, prijavama na operacije 4.1.1. i 4.1.2.. U sklopu proširenja izgradit će se 4 proizvodna objekta u kojima će se nesilice držati slobodne (podni uzgoj), proširit će se pakirni kapaciteti te dograditi kapaciteti za odlaganje stajskog gnojiva.

awpa banner

Luneta d.o.o.
Trg slobode 6
42230 Ludbreg
Tel: +385 98 1770 745
Fax.: +385 42 830 135
info@luneta.hr